İSG Politikası

“Önlemek, ödemekten daha ucuzdur” bilinciyle, hedefimiz; uygulanabilir, tutarlı ve mevzuatımıza uygun önlemleri ortaya koyarak, kazasız bir işyeri yaratmaktır.
Karşılıklı bilgi ve deneyim aktarımı ile katılımların sağlanması, ve bu bilgi ve deneyimlerin denetim ve kontrollerle desteklenmesi, hedefimizi doğrudan etkileyecek ve firmada alt kademeden üst kademeye kadar özümsenen İş Sağlığı ve İş Güvenliği politikası, ödenen değil önlenen maliyet olacaktır.